Kurs TAXI

1PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI TOPOGRAFII MIASTA ŁODZI ORAZ PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

I.  Zagadnienia z topografii miasta Łodzi                                                15 godzin
II.  Przepisy prawa miejscowego                                                                  5 godzin

1. Przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób
    i bagażu taksówkami osobowymi                                                         2 godziny

2. Ceny urzędowe za przewozy taksówkami osobowymi
    oraz strefy taryfowe dla taksówek na obszarze miasta Łodzi     1 godzina

3. Dodatkowe oznaczenie identyfikujące taksówkę osobową          2 godziny
—————————————————————————————————————
Razem:                                                                                                             20 godzintaksi

 

Termin najbliższego kursu Taxi:

  • –.–, godz. 14.00
  • –.–, godz. 14.00